Missie

De missie van kheiron:

Bevorderen van integratieprocessen in en tussen mensen via het werken met paarden.

  • Inzetten van paarden i.f.v. individuele leerprocessen en gezond groepsfunctioneren.
  • Het paard in eer herstellen als krachtig natuurwezen, archetype en kuddedier.

“Becoming more horse-like in our awareness of the World and how we achieve our place in it will make us more complete human beings who work and relate well with others, yet know how to stand our ground.” (Irwin, 2000)