Workshops in company

We werken via een aantal individuele en team opdrachten met een paard. Vanuit de indringende spiegeling van de paarden en de nabespreking ontstaat nieuwe ‘awareness’ omtrent eigen communicatie-, leiderschaps- en samenwerkingspatronen.
Via extra oefeningen worden mogelijkheden tot het stellen van nieuw gedrag geboden zodat integratie kan ontstaan.
Angst voor paarden vormt geen probleem en wordt gerespecteerd. Bijna altijd verdwijnt dit echter na een half uur werken met deze paarden.

3 formules

 1. Teamsessie: minimaal 3,5 uur (vanaf 7 de deelnemer 2 de trainer nodig).
  Iedereen doet in alle oefeningen mee.
  4 fases: Observatieoefening/Contactoefening/Leiderschapsoefening/
  Teamoefening.
 2. Demo sessie: 2,5 uur: ingekort sessie met 1 trainer (ook voor groepen van meer dan 6 deelnemers) en ervaringsgerichte demo’s met de deelnemers.
  Alle oefeningen worden doorlopen, maar telkens kunnen slechts max 4 tot 5 mensen concreet meedoen en ervaren.
  Ervaringen worden niet diepgaand besproken.
 3. Presentatiesessie: sessie van 1 uur. Presentatie door 1 coach trainer met demo’s door trainer. Geen concrete ervaring voor deelnemers met de oefeningen.

Langere trajecten

Deze methodiek kan geïntegreerd worden in een traject van één tot meerdere dagen waarbij een ander trainingsbureau de lead neemt. Kheiron, stemt zich dan af op de doelen en de concepten van het andere trainingsbureau. Zo hebben we al samengewerkt met Quintessence, Kessels & Smit, Nexum, Trajectum, Van Kelst & Co, …

Paard als spiegel

Paarden zijn kuddedieren. Van daaruit staan ze archetypisch voor verbinding en teamwerk: sterke individuen die verbonden zijn met elkaars energie en wezen en van daaruit als 1 ‘team’ doelgericht handelen. Paarden zijn prooidieren. Van daaruit zijn ze zeer alert voor de omgeving, voor ons als roofdier, voor discrepanties en disharmonieën in onszelf. Zij spiegelen het individu en het team als er disharmonie en spanning is, ze wijzen de zwakke plekken aan, ze gaan niet mee als er geen duidelijkheid of respect is.

Meerwaarde?

Meerwaarde t.a.v. andere ervaringsgerichte outdoor methodieken?

Het effect van paarden op het leren bij teams en leidinggevenden situeert zich op vier niveaus:

 1. Het eerste niveau is hetzelfde niveau waarop alle outdoor methodieken werken. Een outdooropdracht biedt het de mogelijkheid om in de natuur, een positieve of confronterende ervaring rond samenwerking en leiderschap op te doen. Vanuit de confrontatie met de natuur en spiegeling van de oefening worden samenwerkingspatronen van het team en/of persoonlijke interactie- en leiderschapspatronen heel scherp doorvoelt en kansen tot transformatie geboden.
 2. Bijkomend element echter bij LMP is dat je niet je niet met ‘dode’ materie, maar met een levend natuurwezen dat spiegelt en aanwijst. De feedback op de actie gebeurt niet alleen van de deelnemers en van de trainer, maar vooral vanuit het paard dat ervaren wordt als geen betrokken partij, objectief, onbevooroordeeld en niet veroordelend. Van daaruit is de feedback meer indringend en roept minder weerstand op.
 3. Als mensen even aan de slag zijn met de paarden, ook als ze geen enkele ervaring hebben, voelen ze de noodzaak van verbinding. Deze paarden vragen integratie in jezelf van rust en kracht, van overgave en begrenzing. En laat dit nu net belangrijk zijn in teams en leiderschap.
 4. De kudde en het paard als metafoor.
  Door de aanwezigheid van de kudde en de bijzondere interacties tussen de paarden worden beelden van goede teamwerking bewust en onbewust meegenomen. De beelden van leider merrie en leider hengst staan dan weer voorbeeld voor de integratie van mannelijk en vrouwelijk leiderschap.

Natuurlijk leiderschap

Visie op natuurlijk leiderschap:

Natuurlijk leiderschap betekent voor ons ‘leidinggeven vanuit contact en verbinding met  de natuurlijke dynamieken van het leven’: de ‘natuurlijke’ ontwikkeling van medewerkers; de ‘logische’ reacties op verandering; de ‘evidente’ ontwikkeling van een team; de ‘voor de hand liggende’ verwachtingen van de organisatie en de omgeving, de ‘helderheid’ van de eigen ambites en verlangens als leidinggevende.
Deze kennis, dit bewustzijn, is ‘evident’, ‘natuurlijk’, ‘voor de hand liggend ‘en tegelijk -o zo moeilijk- te verwerven vanuit onze huidige leiderschapsattitude die vooral gefocust is op snelle winst, technische oplossingen en tips en tricks.

Het paard als natuurwezen, en als archetype voor leiderschap en verbinding, heeft de gave ons dichter bij dit ‘natuurlijk leiderschap’ te brengen. De oefeningen die we doen ondersteunen ons als leidinggevende in het toegankelijk maken van deze ‘oude kennis’ en geeft helder zicht op de patronen die ons verhinderen.
Daarnaast biedt het leiderschap in de kudde ons prachtige metaforen om  anders te gaan kijken naar de essentie van leidinggeven.

De kennis en het bewustzijn van deze natuurlijke  dynamieken van mens en organisatie maakt dat we als leidinggevende op een evidente wijze de processen tussen mensen en teams gaan sturen in een gezamenlijke richting van  heldere kracht, verbinding en mededogen.

Getuigenissen

 • Volksbelang, Manoesjka Snijders, organisatie adviseur

 • Groep IDEWE, Lieve Vermeire, Adviseur HRM

 • Eni Gas & Power NV/SA, Kathleen Van Boxelaer, Head of Communication

 • ING Belgium, Tamara Eelsing, Early Career Talent Manager

 • Opleidingsinstituut van de Federale Overheid, Peter Vandenbruaene, Solution Manager

 • OPZ Geel, Ann Schoeters, Afdelingshoofd Managementondersteunende Diensten (MOD)

 • Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen KUL, Dominique Gesquière, Diensthoofd Studentensecretariaat

 • VCST Industrial Products, Gerard Vandael, Plantmanager

 • Gemeente Lanaken, Gunther Beckers, Afdelingshoofd Personeel en Organisatie

 • Triodos bank, Joëlle Lontie, HR Manager

 • Fujirebio Europe NV, Katty Wieme, HR Director

 • Au-delà des Nuages, Marine Simon, Formateur

 • Janssen Pharmaceutica, Mieke Smet, HR Director

 • AXA, Soetkin Tas, HR Business Partner, Corporate Group Human Resources

 • De Watergroep, Tom Diez, Afdelingshoofd van Winning en Leefmilieu

 • Philips Belgium NV, Xavier Delmeiren, Managing Director Light Gallery

Videogetuigenissen